AKUM, s.r.o. - sídlo spoločnosti

Adresa: Mičinská cesta 35, Banská Bystrica, 974 01, Slovenská republika

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

http://www.akum.sk

Informácie:  +421 915 867 954

Fakturácia, logistika: Katarína Škovranová: +421 915 867 954

VÝSLEDKY NAŠEJ PRÁCE:

V roku 2024 realizujeme:

 1. tesárske práce na stavbe "R2 Kriváň - Mýtna",
 2. jadrové vŕtanie a chemické kotvenie na stavbe "R2 Kriváň - Mýtna",

V roku 2023 realizujeme:

 1. brúsenie spojov, otlačkov debnenia, monitoring chráničiek a úprava otvorov chráničiek na sekundárnom ostení tunela na stavbe "Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové",
 2. jadrové vŕtanie na stavbe " rekonštrukcie mostov Utekáč",
 3. ukotvenie platne statívu na operačnej sále v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici,
 4. jadrové vŕtanie na stavbe "Plavnica",
 5. tesárske, železiarske a pomocné práce na stavbe "Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové",
 6. tesárske a armovacie práce na stavbe "R2 Kriváň - Mýtna",
 7. pomocné práce na stavbe "Rekonštrukcia cesty II/517 Pov. Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4",
 8. jadrové vŕtanie a chemické kotvenie na stavbe "R2 Kriváň - Mýtna",
 9. montáž zvodidiel na stavbe mostov "Veľký Meder - Medveďov",
 10. montáž mostných zábradelných stĺpikov na stavbe "zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 2. etapa - úsek I/66 Zvolen - Šumiac".

V roku 2022 realizujeme:

 1. jadrové vŕtanie pre kotvenie klapky a horných vrát, vrátane zdrsnenia a vyčistenia vrtov /ľavá plavebná komora/ na stavbe "Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo",
 2. jadrové vŕtanie a chemické kotvenie na stavbe "I/66 Brezno - obchvat",
 3. brúsenie spojov, odtačkov debnenia, monitoring chráničiek a úprava otvorov chráničiek na sekundárnom ostení tunela na stavbe "Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové.

V roku 2021 sme realizovali:

 1. jadrové vŕtanie na stavbe "D1 Prešov Západ - Prešov Juh",
 2. montáž zábradlia na stavbe "Modernizace tratí Veselí n/L - Tábor, 2. etapa, koridor Soběslav - Doubí, žel. most SO 52-20-02, ČR",
 3. jadrové vŕtanie a kotvenie na stavbe "Most nad riekou Hron, riečny km 172,00, Radvaň - Iliaš, Banská Bystrica.

V roku 2020 sme realizovali:

 1. pomocné stavebné práce, betonárske, železiarske, tesárske na stavbe "D1 Prešov Západ - Prešov Juh",
 2. jadrové vŕtanie na stavebnom objekte "rekonštrukcia mosta Levice",
 3. pomocné stavebné práce na stavbe "rekonštrukcia mosta Levice",
 4. jadrové vŕtanie a chemické kotvenie na stavbe "D3 Čadca - Bukov",
 5. oprava čakacej výstuže na stavbe "R2 Mýtna - Lovinobaňa",
 6. jadrové vŕtanie na stavbe "rekonštrukcia mosta Považská Bystrica - Orlové",
 7. jadrové vŕtanie na stavbe "D1 Prešov Západ - Prešov Juh".

V roku 2019 sme realizovali:

 1. pomocné stavebné práce, betonárske, železiarske, tesárske na stavbe "D1 Prešov Západ - Prešov Juh",
 2. tesárske a železiarske práce základových pätiek na stavbe "Logistická budova a technológie pre SILO II",
 3. jadrové vrty do železobetónu na stavbe  "Most Komárno",
 4. jadrové vŕtanie  na stavbe"D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec, SO 210-00 a SO 211-00",
 5. jadrové vŕtanie, chemická kotva a osadenie kotvy na stav. objektoch "Diaľnice D1 Budimír - Bidovce" - SO 217-00, SO 205-00, SO 208-00, SO 212-00, SO 209-00, SO 221-00, SO 211-00, SO 215-00,  SO 220-00, SO 216-00, SO 216-00, SO 213-00, SO 210-00, SO 218-00,
 6. jadrové vŕtanie na stav. objekte "Budča - oprava mosta",
 7. pomocné stav. práce na stavbe "Diaľnica D3 České Budejovice",
 8. jadrové vŕtanie na stav. objekte "I/18-389 Poprad-most",
 9. jadrové vŕtanie, dodávka chem. malty a osadenie kotviaceho prvku do mostovky a piliera na "D1 Prešov západ - Prešov juh",
 10. jadrové vŕtanie na SO "Rekonštrukcia mosta Levice",
 11. jadrové vŕtanie cez oporu na odvodnenie na stavebnom objekte "D1 PO  - obchvat",
 12. jadrové vŕtanie na stavebnom objekte "Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa, most 214-00",
 13. jadrové vŕtanie, chemická kotva a osadenie kotvy na stavbe "oprava bezdilatačných stykov diaľ. mostov D1-247 a D1-248 Važec",
 14. jadrové vŕtanie na stavbe "I/66 - 041 Važec most",
 15. jadrové vŕtanie na stavbe "rekonštrukcia mosta Považská Bystrica - Orlové".

V roku 2018 sme realizovali:

 1. pomocné stavebné práce na stavbe "D1 Hořice - Koberovice",
 2. kotvenie a osadenie zvodidla na stavbe "I/65 Kremnica - Kremnické Bane",
 3. jadrové vŕtanie a kotvenie na stavbe  "D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka",
 4. pomocné stavebné práce, betonárske, železiarske, tesárske na stavbe "D1 Prešov Západ - Prešov Juh",
 5. jadrové vŕtanie  na stavbe "oprava diaľničného mosta D1-229 v križovatke Podbanské",
 6. jadrové vrty do železobetónu P3 na stavbe "Most Komárno",
 7. jadrové vŕtanie a kotvenie na stavebnom objekte "D1 oprava diaľničného mosta - SKALA".

V roku 2017 sme realizovali:

 1. jadrové vŕtanie na stavbe "D1 objekt 209",
 2. jadrové vŕtanie na stavbe "OC Point Banská Bystrica"
 3. jadrové vŕtanie a kotvenie  na stavbe "D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka" - SO 231-01, 232-00, 232-01, 234-00, 235-00, 240-00

V roku 2016 sme realizovali:

 1. jadrové vŕtanie na diaľničnom moste "Podtureň, stavbe D1 - 220",
 2. jadrové vŕtanie na stavbe "D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka",
 3. jadrové vŕtanie na stavebnom objekte "R2 Žiar nad Hronom - obchvat",
 4. stavebné práce na objekte "Most na ceste III/5262 ev. č. 5262-7-Litava",
 5. jadrové vŕtanie na stavbe "D3 objekt 245",
 6. jadrové vŕtanie odvodňovacích trubičiek na stavbe "D1-220, oprava diaľničného mosta Podtureň".

V roku 2015 sme realizovali:

 1. jadrové vŕtanie mostových ložísk na stavbe "R2 Pstruša - Kriváň",
 2. jadrové vrty a osádzanie HILTI kotiev na stavbe "JE Mochovce",
 3. jadrové vŕtanie pod rímsu, chem. kotvenie a montáž kotviacich prvkov na stavbe "Diaľnica D1 Fričovce - Svinia, SO 208-00",
 4. jadrové vrty pre predpínacie káble na stavbe "Starý most Bratislava, SO 20-201-00",
 5. jadrové vŕtanie a kotvenie na stavbe "D1 Jánovce -Jablonov II. úsek, SO 217, 216, 215",
 6. jadrové vŕtanie na stavbe "D1 Dubná Skala - Turany",
 7. vŕtanie otvorov do betónového zvodidla na stavbe "D1 Dubná Skala - Turany",
 8. tesárske práce na zhotovenie múrov, betonárske práce, viazanie betonárskej výstuže na stavbe "Ilava- úprava Podhradský potok",
 9. jadrové vŕtanie na kotvenie ríms na stavbe "R2 Pstruša - Kriváň, SO 201",
 10. vŕtanie a montáž zvodidla na stavbe "Zbojská - Tisovec",
 11. montáž zábradlia na akcii "NSMHD Bratislava - SO 203, SO 202, SO 213, SO 214".

V roku 2014 sme realizovali:

 1. dia vŕtanie na stavbe "SO Trenčín - most I/61 - 1103-204",
 2. jadrové vrty a osádzanie HILTI kotiev na stavbe „JE Mochovce“,
 3. odstraňovanie fasádnej omietky a náterov na stavebnom objekte „JE Mochovce“,
 4. dia vŕtanie, osadenie záv. tyče na chem. kotvu na stavbe "R2 Žiar nad Hronom, obchvat" SO 205-00, 201-00, 203-00, 206-00, 101-01, 101-02,
 5. vŕtanie do most. záverov na stavebnom objekte "Trenčín most - I/61, SO 202",
 6. dia vŕtanie most. ložísk na stavbe "R2 Pstruša - Kriváň",
 7. dia vŕtanie pod rímsu, chem. kotvenie a montáž kotviacich prvkov na stavbe "Diaľnica D1 Fričovce - Svinia, SO 212-00".

V roku 2013 sme realizovali:

 1. stav. otvor pre náves. IN-OMH - dia vŕt. na stavbe "Heliport nemocnica Košice",
 2. jadrové vrty a osádzanie HILTI kotiev na stavbe „JE Mochovce“,
 3. jadrové vŕtanie otvorov do bet. pref. šachiet na stavebnom objekte "R2 Žiar n/Hronom obchvat",
 4. jadrové vŕtanie a kotvenie na stavbe "Zvolen - Pustý hrad",
 5. dodávku a montáž zábradlia na stavbe "I/50 Zvolen, Pustý Hrad - Neresnica, III. etapa", SO 201, 203, 108, 202, 102, 101 fotky,
 6. jadrové vŕtanie na stavbe "Trenčín - most I/61 - SO",
 7. odstraňovanie fasádnej omietky a náterov na stavbnom objekte „JE Mochovce“.

V roku 2012 sme realizovali:

 1. jadrové vŕtanie a rezanie otvorov do ZB na stavbe „Kaufland Lučenec“,
 2. jadrové vŕtanie na stavbe „Europashopping&relax center Zvolen“,
 3. prieskumné dia vŕtanie na stavbe "Zvolen Pustý hrad Most na žel trati ZV-Š",
 4. vykonanie zálievkových prác a dodávku zálievkovej hmoty pre podliatie kotevných platní oceľového zábradlia na stavbe " R1 B. Bystrica-severný obchvat, preložka potoka Bystrica, SO 280,
 5. jadrové vŕtanie, kotvenie a osádzanie kotviacich prvkov na stavbe  "D1 Jablonov-Studenec II. et." Most 211,
 6. jadrové vŕtanie na stavbe "Zvolen Pustý hrad 602, 605-7, 621, 624, 631",
 7. jadrové vŕtanie na stavbe "206 D1 Jablonov-Studenec",
 8. montáž zábradlia na stavbe "R1 rýchlostná cesta, obchvat Banskej Bystrice" SO 210,
 9. jadrové vŕtanie na stavbe  "LIDL BB - Belveder - prístavba",
 10. jadrové vŕtanie na stavbe "B. Bystrica-Radvaň, Zvolenská cesta",
 11. jadrové vŕtanie, kotvenie a osádzanie kotviacich prvkov  na stavbe "Cesta I-61 Červeník - most nad ŽSR ev. č. 61-032",
 12. dodávku a osadenie zábradlia na stavbe "Obchodné centrum Partizánske" fotky,
 13. jadrové vŕtanie na stavbe "D1 Jablonov-Studenec II. et." most 205.

V roku 2011 sme realizovali:

 1. jadrové vŕtanie na stavbe R1 Nitra - Banská Bystrica,
 2. vŕtanie mostných objektov pod rímsu) na objektoch Banská Bystrica, objekty: 203, 204, 207, 208, 210, Selenec - Beladice, objekty: 202, 203, 204, 205, Beladice - Tekovské Nemce, objekty: 208, 209, 210, 211, 212, 213,
 3. jadrové a montáž zábradlia R1 Nitra - Banská Bystrica,
 4. Beladice - Tekovské Nemce, objekty: 203, 205, 209, 214, 217,
 5. Selenec - Beladice, objekty: 202, 203, 208, 212, 216,
 6. Banská Bystrica, objekty: 210, 221,
 7. dodávka a montáž malej PHS na R1 Banská Bystrica, mostné objekty: 203, 207, 211.

V roku 2010 sme realizovali:

 1. jadrové vŕtanie na stavebnom objekte "Rekonštrukcia letiska Sliač",
 2. jadrové vŕtanie na stavbe "Eskada E1" Krakow v Poľsku fotky,
 3. jadrové vŕtanie na stavbe R1 II. úsek Selenec - Beladice, SO 202,
 4. jadrové vŕtanie na stavbe R1 II. úsek Selenec - Beladice, SO 212,
 5. jadrové vŕtanie na stavbe R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, SO 215,
 6. jadrové vŕtanie na stavbe D1 Jablonov - Studenec, SO 205.

V roku 2009 sme realizovali:

 1. jadrové vŕtanie a kotvenie na stavbe I/50/R2 Tornaľa - preložka,
 2. jadrové vrty do ŽB a kotvenie zvodidlových stĺpikov na stavbe I/59 Motyčky - núdzový záliv,
 3. jadrové vrty do ŽB, kotvenie zvodidiel a PH stien na stavbe R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie I. etapa,
 4. montáž oceľových stĺpikov HEA na PH stene na stav. objekte R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie I. etapa.

V roku 2008 sme realizovali:

 1. jadrové vŕtanie na stavbe D1 Mengusovce - Jánovce, Most 215-00,
 2. montáž oceľovej konštrukcie stĺpov protihlukovej steny na moste Poprad veľká 215-00,
 3. jadrové vŕtanie pre kotvenie rímsového vozíka na stavbe D1 Mengusovce - Jánovce,
 4. jadrové vŕtanie na stavebnom objekte v Košiciach.

Spoločnosť AKUM s.r.o. je mladá, dynamická spoločnosť.

Vznikla v roku 2005 so sídlom v Banskej Bystrici ako firma zaoberajúca sa distribúciou  rezného, brúsneho a spojovacieho materiálu, ochranných pracovných pomôcok, priemyselnej chémie, ručného elektrického a pneumatického náradia pre strojársky, stavebný a automobilový priemysel a remeselnícke prevádzky.

Od začiatku roku 2008 sa spoločnosť zaoberá jadrovým vŕtaním, chemickým kotvením, stavaním PHS v rámci celého Slovenska.

V súčasnosti sa zaoberá predajom rezného, brúsneho a spojovacieho materiálu, ochranných pracovných pomôcok, priemyselnej chémie, ručného elektrického a pneumatického náradia pre strojársky, stavebný a automobilový priemysel a remeselnícke prevádzky od známych svetových značiek:

 1. rezný, brúsny materiál: TYROLIT, WEFRA, COMET, SIT
 2. elektrické náradie: FEIN, BOSCH, DEWALT
 3. pneumatické náradie: RODCRAFT
 4. spojovací materiál a kotviaci materiál: METALVIS, FISCHER, KEBEK
 5. stavebná a priemyselná  chémia: FISCHER, WEICON

Distribuujeme rezný, brúsny materiál, elektrické a pneumatické náradie, spojovací materiál a kotviaci materiál, stavebnú a priemyselnú chémiu a ochranné pracovné pomôcky.

Spoločnosť AKUM s.r.o. sa zaoberá distribúciou rezného, brúsneho a spojovacieho materiálu, ochranných pracovných pomôcok, priemyselnej chémie, ručného elektrického a pneumatického náradia pre strojársky, stavebný a automobilový priemysel a remeselnícke prevádzky.

Široká ponuka kvalitných produktov svetových značiek:

 • rezný, brúsny materiál: TYROLIT, WEFRA, COMET, SIT, SIA,
 • elektrické náradie: FEIN, BOSCH, DEWALT,
 • pneumatické náradie: RODCRAFT,
 • spojovací materiál a kotviaci materiál: METALVIS, FISCHER, KEBEK,
 • stavebná a priemyselná chémia: FISCHER, WEICON,
 • Neprehliadnite doplnenú ponuku ochranných pracovných pomôcok a prostriedkov značky: ČERVA, PORTWEST, PYRAMEX, TAKOS, TRIO, UVEX, ARDON.

Od začiatku roku 2008 naša firma poskytuje aj služby v oblasti jadrového vŕtania, kotvenia a montáže protihlukových stien, zábradlí a zvodidiel v rámci celej Slovenskej republiky aj v okolitých štátoch.

Firma AKUM s.r.o.  je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008.